Aktualności

Mail Wspaniali

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!!!   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane. W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z […]