W roku szkolnym 2020/2021 przerwa wakacyjna zaplanowana jest w sierpniu.

Aktualności

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć

Informacja dla Rodziców o zawieszeniu zajęć w P 106Pobierz

Zawieszenie działalności Przedszkola nr 106

Drodzy Rodzice, w związku z absencjami chorobowymi  wielu  pracowników  oraz oczekiwaniem na wyniki testów, na COVID 19 – po uzyskaniu zgody Departamentu Edukacji  przedłużam zawieszenie działalności Przedszkola nr 106 do […]

Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć

Informacja dla Rodziców Pobierz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

Dzień dobry, w załączeniu ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej w formacie pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- P 106

Informacja z otwarcia ofer

W załączniku informacje z otwarcia ofert Link do dokumentu w formacie pdf  

Odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu P 106

W załączniku odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu P 106 Link do odpowiedzi na pytania w sprawie przetargu P 106 w formacie pdf

Ogłoszenie o zmienia ogłoszenia

W załączniku ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia P 106 w formacie pdf

Ogłoszenie o zamówieniu usług restauracyjnych

W załącznikach dokumenty dotyczące zamówienia: 1). Ogłoszenie o zamówieniu usług restauracyjnych; 2). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 3). Załącznik nr 9 – Dodatki do żywności niewskazane w diecie dzieci; 4). Załącznik […]

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 106

W załączeniu ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 106 Do pobranie ramowy rozkład dnia

Organizacja roku szkolnego od 1 września 2020 r.

W załączeniu informacja dotycząca organizacji roku szkolnego od 1 września 2020 r. Informacja dla rodziców

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 106

Procedury P-106Pobierz

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Lista kandydatów przyjętychPobierz Lista kandydatów nieprzyjętychPobierz

Mail Wspaniali

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!!!   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są̨ zbierane dane. W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z […]